Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικών διαφορών και εργατικής νομοθεσίας, επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ και καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις


Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
Προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των Φορολογικών Νόμων.
Φορολογικά αποτελέσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων.
Υποστήριξη και εκπροσώπηση της επιχείρησής σας κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης μέσω της κατάρτισης Πινάκων Ανάλωσης Κεφαλαίου.
Έλεγχος και ενημέρωση για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
Διεκπεραίωση διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ,
Φορολογικές Υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά και διπλογραφικά) για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε..
Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεων.
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2).
Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ.
Σύνταξη και υποβολή Ε9 επιχειρήσεων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).
Αναλύσεις ισολογισμών.
Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (Ειδικό καθεστώς άρθρου 43 για Γραφεία ταξιδιών κλπ.).
Τριγωνικές Συναλλαγές Ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών (Δηλώσεις Φ.Π.Α., Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).
Έλεγχος Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων.
Υπολογισμός αριθμοδεικτών που δείχνουν σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας και ρευστότητας για την επιχείρηση σας.
Οργάνωση σεμιναρίων για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.
Συνεχής παρακολούθηση οικονομικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων.
Σύσταση και διακοπή όλων των μορφών εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων.
Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων.
Υπολογισμός και υποβολή περιοδικής Φ.Π.Α..
Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α..
Ρυθμίσεις οφειλών.
Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.
Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.
Ενδοομιλικές συναλλαγές.
Φορολογική υποστήριξη στην μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.
Συμβουλές για τις επικείμενες φορολογικές αλλαγές.
Συμβουλές με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Συμβουλές για τις Μορφές Εταιριών και τι σας συμφέρει.

Είμαστε δίπλα σας

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Η ζωή είναι σαν τη λογιστική. Όλα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

Λογιστική Υποστήριξη

Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα / Εταιρείες

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής για Ελεύθερους Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα/Εταιρείες αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων και την εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού / Προγράμματα ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Διαγωνισμοί Δημοσίου / Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ

Παρέχουμε υπηρεσίες σσυμβουλευτικής και υποστήριξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης σας σε διαγωνισμούς του δημοσίου, προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Πολύχρονη Εμπειρία
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον χώρο των οικονομικών, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.


Υποδομές & Μηχανογράφηση
Σας προσφέρουμε την καλύτερη πληροφόρηση, με στόχο να γίνονται πιο εύκολες οι αποφάσεις σας.


Οικονομικές Συμβούλες
Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπεριστατωμένη παροχή συμβουλών προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και η υποστήριξή τους σε χρηματοοικονομικά θέματα.