Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού / Προγράμματα ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας / Διαχείρισης Προσωπικού / Προγραμμάτων ΟΑΕΔ


Υπολογισμός μισθοδοσίας εργαζομένων.
Προσλήψεις – Απολύσεις – Συμβάσεις.
Υποβολή όλων των εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.
Προγράμματα εργασίας.
Υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Υ. και Α.Π.Δ..
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία.
Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία.
Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού.
Θέματα αδειών εργαζομένων.
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2).
Υπολογισμός Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων.
Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων εισφορών και αποδείξεων πληρωμών εργαζομένων στους πελάτες μας σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).
Κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.
Προγράμματα ωρών εργασίας και τροποποιήσεις αυτών.
Οικειοθελής αποχωρήσεις.
Καταγγελίες σύμβασης.
Ετήσιες άδειες προσωπικού.
Κατάρτιση μηνιαίων ΦΜΥ και μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο.
Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο.
Αναλυτικά οι Υπηρεσίες μας είναι οι εξής:
• Τήρηση και Ανάλυση Μισθοδοσίας
• Υπολογισμός Μισθού και Εργατικού Κόστους
Συμβουλευτική Υποστήριξη σε:
• Εργατικές Διαφορές
• Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
• Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ
• Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων
Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας:
• Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
• Στις Υπηρεσίες ΣΕΠΕ
• Στον ΟΑΕΔ
• Σε οποιοδήποτε έλεγχο που μπορεί να προκύψει

Μισθοδοσία Διαχείριση Προσωπικού

Είμαστε δίπλα σας

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Η ζωή είναι σαν τη λογιστική. Όλα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

Λογιστική Υποστήριξη

Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα / Εταιρείες

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής για Ελεύθερους Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα/Εταιρείες αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων και την εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Διαγωνισμοί Δημοσίου / Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ

Παρέχουμε υπηρεσίες σσυμβουλευτικής και υποστήριξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης σας σε διαγωνισμούς του δημοσίου, προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικών διαφορών και εργατικής νομοθεσίας, επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ και καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Πολύχρονη Εμπειρία
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον χώρο των οικονομικών, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.


Υποδομές & Μηχανογράφηση
Σας προσφέρουμε την καλύτερη πληροφόρηση, με στόχο να γίνονται πιο εύκολες οι αποφάσεις σας.


Οικονομικές Συμβούλες
Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπεριστατωμένη παροχή συμβουλών προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και η υποστήριξή τους σε χρηματοοικονομικά θέματα.