Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα / Εταιρείες

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής για Ελεύθερους Επαγγελματίες - Νομικά Πρόσωπα/Εταιρείες αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων και την εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων.

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα / Εταιρείες


Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησή σας.
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιριών Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.α.) και Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (ΜΥΦ, ΚΕΠΥΟ κ.α.).
Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας.
Συνεχής ενημέρωση αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, λογιστικές αναλύσεις ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος.
Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσαρτήματα).
Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
Υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης.
Υποβολή Ιδιωτικών Συμφωνητικών κάθε είδους.
Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.
Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς όπως διακανονισμούς/ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.
Σύνταξη και υποβολή Πόθεν Έσχες.
Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
Αιτήσεις ρυθμίσεων οφειλών.
Υποβολή δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής (τύπου Airbnb, Booking κτλ).
Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και έκδοση Α.Μ.Α.

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες Εταιρείες

Είμαστε δίπλα σας

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Η ζωή είναι σαν τη λογιστική. Όλα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

Έκδοση Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού / Προγράμματα ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Διαγωνισμοί Δημοσίου / Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ

Παρέχουμε υπηρεσίες σσυμβουλευτικής και υποστήριξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης σας σε διαγωνισμούς του δημοσίου, προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικών διαφορών και εργατικής νομοθεσίας, επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ και καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Πολύχρονη Εμπειρία
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον χώρο των οικονομικών, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.


Υποδομές & Μηχανογράφηση
Σας προσφέρουμε την καλύτερη πληροφόρηση, με στόχο να γίνονται πιο εύκολες οι αποφάσεις σας.


Οικονομικές Συμβούλες
Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπεριστατωμένη παροχή συμβουλών προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και η υποστήριξή τους σε χρηματοοικονομικά θέματα.