Διαγωνισμοί Δημοσίου / Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ

Παρέχουμε υπηρεσίες σσυμβουλευτικής και υποστήριξης για τη συμμετοχή της επιχείρησης σας σε διαγωνισμούς του δημοσίου, προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ.

Υπηρεσίες για Διαγωνισμούς Δημοσίου / Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ


Προγράμματα προσωπικού ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων μέσω ΟΑΕΔ
Επιδοτήσεις επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ
Διαγωνισμοί δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ, Ανοιχτή διαδικασία)
Έκδοση ψηφιακής υπογραφής

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Είμαστε δίπλα σας

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Η ζωή είναι σαν τη λογιστική. Όλα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα.

Λογιστική Υποστήριξη

Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα / Εταιρείες

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες λογιστικής για Ελεύθερους Επαγγελματίες – Νομικά Πρόσωπα/Εταιρείες αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων και την εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Μισθοδοσίας

Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού / Προγράμματα ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικών διαφορών και εργατικής νομοθεσίας, επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ και καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Πολύχρονη Εμπειρία
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον χώρο των οικονομικών, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.


Υποδομές & Μηχανογράφηση
Σας προσφέρουμε την καλύτερη πληροφόρηση, με στόχο να γίνονται πιο εύκολες οι αποφάσεις σας.


Οικονομικές Συμβούλες
Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπεριστατωμένη παροχή συμβουλών προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και η υποστήριξή τους σε χρηματοοικονομικά θέματα.