Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Το έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη και την υποβολή ηλεκτρονικά όλων των δηλώσεων σε δημόσιους φορείς και μη.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η διαρκής ενημέρωσή μας και η εχεμύθεια είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που μας καθιστά το νούμερο ένα στην προτίμηση των πελατών μας.

Φορολογία εισοδήματος Ε1.
Έντυπο μισθωμάτων Ε2.
Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.
Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης.
Συμβουλές για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού.
Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
Όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιπροσώπευση στην αρμόδια ΔΟΥ για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών.
Ρυθμίσεις οφειλών ΔΟΥ.
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας, όταν δεν υπάρχουν οφειλές.
Αιτήσεις κοινωνικού μερίσματος, κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επιδόματος ενοικίου, επιδόματος τέκνων (Α21).
Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, δηλώσεις γονικών παροχών.
Συμβουλές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.
Μεταβολές μητρώου.

Λογιστικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες


Πολύχρονη Εμπειρία
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον χώρο των οικονομικών, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.


Υποδομές & Μηχανογράφηση
Σας προσφέρουμε την καλύτερη πληροφόρηση, με στόχο να γίνονται πιο εύκολες οι αποφάσεις σας.


Οικονομικές Συμβούλες
Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπεριστατωμένη παροχή συμβουλών προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και η υποστήριξή τους σε χρηματοοικονομικά θέματα.